Broj posjeta:
2500968
Obavijesti

Preddiplomski i diplomski studijski programi Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (FKIT), Kemijsko inženjerstvo, Kemija i inženjerstvo materijala i Ekoinženjerstvo zadovoljili su zahtjeve European Federation of National Engineering Associations (FEANI) za edukacijom inženjera te su uključeni u FEANI Index listu prepoznatih fakulteta i programa. Ovo omogućava svim studentima diplomskih studija da završetkom jednog od navedenih studijskih programa dobiju tzv. Europsku inženjersku iskaznicu koja im omogućava slobodan pristup stržištu rada Europske unije.

  Inženjerska iskaznica

Bruno Zelić
Objavljeno: 21.10.2014. u 08:00

 

Poslijediplomski specijalistički studij Naftno-petrokemijsko inženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu mogu upisati kandidati koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij Kemijsko inženjerstvo, Kemija i inženjerstvo materijala, Ekoinženjerstvo ili Primijenjena kemija na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu ili drugi srodni studij iz tehničkog područja.

Rok za podnošenje prijava na natječaj produljuje se do 15. studenoga 2014.

     Tekst natječaja

Branko Zorko
Objavljeno: jučer u 10:59

Objavljenog u Narodnim novinama broj 157 dana 24. prosinca 2013. godine

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, u području tehničkih znanosti,

polje – kemijsko inženjerstvo, grana – reakcijsko inženjerstvo,

polje – temeljne tehničke znanosti, grana - materijali           1  zaposlenik/ca.

 

   Tekst poništenja natječaja

   Narodne novine, oglasni dio

Branko Zorko
Objavljeno: 15.10.2014. u 10:30

Kompoziti polimera i metalnih oksida kao elektrodni materijali u elektrokemijskim kondenzatorima

24. listopada 2014. godine u 10 sati

Branko Zorko
Objavljeno: 20.10.2014. u 18:45

Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Domagoja Šatovića, tema: "Metalni materijali u kiparstvu", Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti, održat će se u četvrtak, 23. listopada 2014. godine u 14 sati u velikoj predavaonici Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85, Zagreb.

       Više informacija

Branko Zorko
Objavljeno: 15.10.2014. u 18:36

1. DOKTORANDA

radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na određeno vrijeme od 2 godine u punom radnom vremenu,

područje tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u:

  • Zavodu za polimerno inž. i organsku kem. tehnologiju        (dva zaposlenika/ce)
  • Zavodu za elektrokemiju                                                             (dva zaposlenika/ce)

2. POSLIJEDOKTORANDA

radno mjesto I. vrste u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na određeno vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu,

područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, u:

  • Zavodu za elektrokemiju                                                            (jedan zaposlenik/ca)

Prijave se podnose u roku trideset dana od dana objave u Narodnim novinama (3. listopada 2014.).

    Tekst natječaja

Branko Zorko
Objavljeno: 03.10.2014. u 08:30
Uređeno: 13.10.2014. u 19:31
[ Više... ]

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu obuhvaćen je u akademskoj godini 2014./15. postupkom reakreditacije visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Posjet stručnog povjerenstva predviđen je za razdoblje od 23. do 27. ožujka 2015.

Rok za dostavu samoanalize u pisanom i elektronskom obliku, na hrvatskom i engleskom jeziku je 1. veljače 2015.

 

    Plan reakreditacije u ak. god. 2014./15.

Branko Zorko
Objavljeno: 07.10.2014. u 17:26

NEWFELPRO je program kojim Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta podupire mobilnost mladih istraživača, doktora znanosti, na početku njihove znanstvene karijere. Projekt sufinancira i Europska unija, putem programa Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND.

Prvi takav projekt na FKIT-u dobila je Karolina Maduna Valkaj. Projekt nosi naslov Preparation and Characterization of Zeolite Based Catalysts for Phenolic Wastewater Treatment Zcat4Water, a provodit će se u Laboratoriju za industrijsku kemiju sveučilišta Åbo Akademi University Åbo /Turku u Finskoj, pod nadzorom prof. Dmitrija Murzina, od 1. srpnja 2014. do 30. lipnja 2016.

Program NEWFELPRO

Laboratory of Industrial Chemistry and Reaction Engineering at Åbo Akademi University

Branko Zorko
Objavljeno: 06.10.2014. u 18:37

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije potpisao je s visokim učilištem Polymer Technology College (Visoka škola za tehnologiju polimera) iz Slovenj Gradeca tzv. opći sporazum o suradnji.

 Polymer Technology College (Slovenija)

Branko Zorko
Objavljeno: 22.09.2014. u 15:03

U okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost Mobilnost pojedinaca, aktivnost Mobilnost studenata i osoblja i okviru tzv. Joint Master Degrees, odnosno zajedničkih diplomskih studija, prijedlogu studija Excellence in Analytical CHemistry (akronim EACH) odobreno je financiranje. Nostitelj je University of Tartu iz Estonije, sudionici su University of Uppsala iz Švedske, University of Lyon 1 Claude Bernard iz Francuske i Abo Akademi University iz Finske. U programu sudjeluju i pridruženi partneri, među njima i FKIT, koji promoviraju studij među svojim studentima, te su i institucije na kojima se izrađuje diplomski rad.

 

   EACH na Sveučilištu u Tartuu (Estonija)

Branko Zorko
Objavljeno: 22.09.2014. u 14:40

Akademski zbor „Vladimir Prelog“...

Akademski zbor „Vladimir Prelog“ poziva studente, znanstvene novake, nastavnike i sve ostale zaposlenike da mu se priključe. Zbor „Vladimir Prelog“ je sekcija Društva diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko-tehnološkog studija, ima 22-godišnju tradiciju i brojne uspješne nastupe u zemlji i inozemstvu.

 

Više: Poziv u prilogu

 

Branko Zorko
Objavljeno: 11.01.2013. u 10:20