Broj posjeta:
6229765
Obavijesti

1. radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju - docent

u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo,

u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju

za kolegije "Obrada čvrstog i opasnog otpada" i "Karakterizacija materijala"

na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,                  (jedan zaposlenik/ca)

2. radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju - predavač

u području prirodnih znanosti, polje fizika,

u Zavodu za fiziku

za kolegije "Fizika I" i "Fizika II"

na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,                   (jedan zaposlenik/ca)

3. radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent,

     DOKTORAND - suradnik na projektu EU "Carbazymes"

u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo ili

u području biotehničkih znanosti, polje biotehnologija,

u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu,

na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,                   (dva zaposlenika/ce)

 

Prijave se podnose na gornju adresu, u roku trideset dana od objave u Narodnim novinama.

    Tekst Natječaja

Branko Zorko
Objavljeno: 18.03.2015. u 00:00

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja raspisalo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2015./2016.

 

   Natječaj na mrežnim stranicama Sveučilišta

Branko Zorko
Objavljeno: 18.02.2015. u 12:28
Uređeno: 02.03.2015. u 20:44

Temeljem Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade “Fran Bošnjaković”, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 6. sjednici u 346. ak. god. (2014./2015.) održanoj 20. siječnja 2015. donio je Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade “Fran Bošnjaković” za ak. god. 2014./2015.

 

Tekst Natječaja

Bruno Zelić
Objavljeno: 22.01.2015. u 10:49

Na temelju čl. 3 Pravilnika o uvjetima i postupku objavljivanja Nagrade “Andrija Mohorovičić” (Nagrada) objavljen je Natječaj za dodjelu Nagrade u ak. god. 2014./2015.

 

Tekst Natječaja

Bruno Zelić
Objavljeno: 22.01.2015. u 10:41

Preddiplomski i diplomski studijski programi Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (FKIT), Kemijsko inženjerstvo, Kemija i inženjerstvo materijala i Ekoinženjerstvo zadovoljili su zahtjeve European Federation of National Engineering Associations (FEANI) za edukacijom inženjera te su uključeni u FEANI Index listu prepoznatih fakulteta i programa. Ovo omogućava svim studentima diplomskih studija da završetkom jednog od navedenih studijskih programa dobiju tzv. Europsku inženjersku iskaznicu koja im omogućava slobodan pristup tržištu rada Europske unije.

  Inženjerska iskaznica

Bruno Zelić
Objavljeno: 21.10.2014. u 08:00
Uređeno: 29.10.2014. u 12:39

Akademski zbor „Vladimir Prelog“ poziva studente, znanstvene novake, nastavnike i sve ostale zaposlenike da mu se priključe. Zbor „Vladimir Prelog“ je sekcija Društva diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko-tehnološkog studija, ima 22-godišnju tradiciju i brojne uspješne nastupe u zemlji i inozemstvu.

Više informacija o Zboru i kontakt

Više: Poziv u prilogu

 

Branko Zorko
Objavljeno: 11.01.2013. u 10:20
Uređeno: 26.02.2015. u 20:38

U okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost Mobilnost pojedinaca, aktivnost Mobilnost studenata i osoblja i okviru tzv. Joint Master Degrees, odnosno zajedničkih diplomskih studija, prijedlogu studija Excellence in Analytical CHemistry (akronim EACH) odobreno je financiranje. Nostitelj je University of Tartu iz Estonije, sudionici su University of Uppsala iz Švedske, University of Lyon 1 Claude Bernard iz Francuske i Abo Akademi University iz Finske. U programu sudjeluju i pridruženi partneri, među njima i FKIT, koji promoviraju studij među svojim studentima, te su i institucije na kojima se izrađuje diplomski rad.

 

   EACH na Sveučilištu u Tartuu (Estonija)

Branko Zorko
Objavljeno: 22.09.2014. u 14:40