Studiji na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije

Na FKIT-u se izvode preddiplomski i diplomski studiji (Kemijsko inženjerstvo, Kemija i inženjerstvo materijala, Ekoinženjerstvo i Primijenjena kemija) te poslijediplomski doktorski studij (Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija) i poslijediplomski specijalistički studiji (Ekoinženjerstvo, Naftno-petrokemijsko inženjerstvo i Korozija i zaštita).

Temeljem članka 25. Statuta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i članka 37. Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće je na 190. i 191. redovitoj sjednici održanoj 21. rujna 2015. i 19. listopada 2015. godine donijelo Odluku o sastavu Povjerenstva za nastavu za ak. god. 2015./2016. i 2016./2017. na način kako slijedi:

1. Prof. dr. sc. Irena Škorić, prodekanica za nastavu, voditeljica studija Primijenjena kemija

2. Izv. prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević, ECTS koordinatorica

3. Prof. dr. sc. Marko Rogošić, voditelj studija Kemijsko inženjerstvo

4. Izv. prof. dr. sc. Jelena Macan, voditeljica studija Kemija i inženjerstvo materijala

5. Izv. prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac, voditeljica studija Ekoinženjerstvo

6. Tea Lovrinov, studentica

7. Ana-Marija Čižmek, studentica

 

Brosura - Studirati na FKIT-u

Curriculum - preddiplomski i diplomski studijski programi

 


Kalendar nastave