Obavijesti

Modeliranje apsorpcijskog rashladnog procesa pokretanog solarnom energijom

27. lipnja 2017. u 9 sati

 

Biorazgradnja antiparazitika u vodi

27. lipnja 2017. u 10 sati

 

Nanošenje titanatnih nanocijevi na stakleni supstrat

28. lipnja 2017. u 9 sati