Tajništvo - dekanat

Tajnik Fakulteta

Katarina Marković, dipl. pravnik

telefon: 01 4597 283
 

Voditelj ureda dekana i tajnika

Ivanka Pindrić
telefon: 01 4597 281

 

Voditeljica kadrovske referade

Narcis Kochansky, dipl. ing.

telefon: 01 4597 284
 

Voditeljica referade Fakultetskog vijeća

Ana Črček

telefon: 01 4597 262
 

Administratori informacijske infrastrukture

Igor Horaček, ing. (igor@fkit.hr)

Branko Zorko, ing. (bzorko@fkit.hr)
 

Voditeljica pisarnice

Jelena Lujić

telefon: 01 4597 279
 

Administratori organizacijskih jedinica

Ivana Lujić
Nataša Štefok
 

Dostavljači

Zdravko Ivošević

 


Studentska referada (radno vrijeme za studente 9-15h)

Preddiplomski i diplomski studij

Tihana Popović, dipl. ing.
Jasna Majcen
 

email: studref@fkit.hr
telefon: 01 4597 261

 

Poslijediplomski studij

Elizabeta Šlezak
telefon: 01 4597 278

 


Računovodstvo

Voditeljica računovodstva

Ljubica Vrdoljak, dipl. oec.

telefon: 01 4597 276

 

Mirjana Zakarija, dipl. oec.
Vesna Domitrović
Andrea Hajduk, mag. oec.
Katarina Laušin, mag. oec.

 


Tehničke i pomoćne službe

Voditelj

Mladen Stipčić

 

Stanko Banožić
Samir Mahić
Josip Šibist
Snježana Granđa
Ljiljana Gudec-Aleksandrović
Vesna Habulin
Štefica Hrestak
Renata Hrupački
Branimir Knežević
Mirjana Kosijer
Mirjana Makarun
Biserka Miloš
Zora Šantolić
Jasna Šibist
Joso Šikić
Jadranka Škreblin
Božica Židanić