Dobitnici Rektorove nagrade

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu pregledalo je radove studenata koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo 102 rada za Rektorovu nagradu i 18 radova za Posebnu rektorovu nagradu. Rektorovom nagradu u ak. god. 2013./2014. nagrađeno je 6 radova studenata našeg Fakulteta, a nagradu su dobili Marko Racar, Antonio Antunović, Maja Bokulić, Antonia Mihaljević, Danijel Glavač, Lidija Kanižaj, Damir Žuljević, Antonia Giacobi, Andrija Hanžek i Dario Klarić. 
Čestitamo svim studentima dobitnicima Rektorove nagrade i njihovim mentorima!

Gordana Matijašić
Objavljeno: 16. 7. 2014. u 11:16
Popis obavijesti