Obavijesti
PREDSTAVNICI

Predsjednik Studentskog zbora: Lara Štorga (lstorga@fkit.hr)

Zamjenik: Marta Pleše (mplese@fkit.hr)

Tajnik: Nera Bebek (nbebek@fkit.hr)

Predstavnik u Studentskom zboru Sveučilišta: Matea Sudar (msudar1@fkit.hr), Sara Čubek (scubek@fkit.hr)(zamjenica)

Predstavnik diplomskog KI: Lara Štorga (lstorga@fkit.hr)

Predstavnik diplomskog EI: Lara Štorga (lstorga@fkit.hr)

Predstavnik diplomskog KIM: Leona Komparić (lkomparic@fkit.hr)

Predstavnik diplomskog PK: Leona Komparić (lkomparic@fkit.hr)

Predstavnik preddiplomskog KI: Hana Širić (hsiric@fkit.hr)

Predstavnik preddiplomskog EI: Tajana Rubilović (trubilovi@fkit.hr)

Predstavnik preddiplomskog KIM: Leda Kolarek (lkolarek@fkit.hr)

Predstavnik preddiplomskog PK: Tea Horvat (thorvat2@fkit.hr)

Predstavnica poslijediplomskog studija: Iva Čurić (icuric@fkit.unizg.hr)

 

Članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom: Hana Širić (hsiric@fkit.hr), Leona Komparić (lkomparic@fkit.hr), Tajana Rubilović (trubilovi@fkit.hr)

Članovi Povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata: Vana Mateša (vmatesa@fkit.hr), Iva Čurić (icuric@fkit.unizg.hr)

Članovi Etičkog povjerenstva: Nera Bebek (nbebek@fkit.hr), Lucija Lamza (llamza@fkit.hr)

Članovi Povjerenstva za nastavu: Tea Horvat (thorvat2@fkit.hr), Lara Štorga (lstorga@fkit.hr)

Član Povjerenstva za promicanje imena fakulteta: Iva Čurić (icuric@fkit.unizg.hr)

Koordinator za studente s invaliditetom: Marta Pleše (mplese@fkit.hr)

Dodatni član fakultetskog vijeća: Ana Sikavica (asikavica@fkit.hr)

Studentski pravobranitelj: David Cirimotić (dcirimotic@fkit.hr)