Hrvatska volontira – FKIT i Ulične...

Sada već poznatom suradnjom studenata FKIT-a i beskućnika prodavača Uličnih svjetiljki u sklopu tjedna Hrvatska volontira, prodajom časopisa prikupljeno je 720 kn. 

Prodaja je postala humanitarnog karaktera jer su se beskućnici odrekli svojeg dijela zarade i zajedno sa studentima, novac od prodaje časopisa donirali za kupnju potrepština žrtvama poplava. 

Veliko hvala svima koji su sudjelovali i na bilo koji način pomogli u realizaciji ove akcije!

Gordana Matijašić
Objavljeno: 16. 7. 2014. u 11:11
Popis obavijesti