Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predsjednica:
Prof. dr. sc. Lidija Ćurković, FSB

Dopredsjednik:
Izv. prof. dr. sc. Vilko Mandić, FKIT

Tajnica:
Izv. prof. dr. sc. Irena Žmak, FSB

Blagajnica:
Dr. sc. Ivana Panžić, FKIT

Članovi Upravnog odbora:
Dr. sc. Maja Dutour Sikirić, znan. savj., IRB
Prof. dr. sc. Ivan Brnardić, MF
Dr. sc. Andreja Gajović, IRB

Članove Nadzornog odbora:
Prof. dr. sc. Jelena Macan, FKIT
Prof. dr. sc. Vanja Martinac, KTF
Prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, FKIT

Kontakt: CroCerS@fkit.hr