Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Društvo za keramičke materijale

Hrvatsko društvo za keramičke materijale je znanstveno-stručna, nevladina i neprofitna udruga građana zainteresiranih za istraživanje, razvoj, proizvodnju i primjenu keramičkih materijala.

Ciljevi Društva su:

Poticanje, promoviranje i razvijanje svih vidova istraživanja i razvoja keramičkih materijala u širem smislu, uključujući klasičnu i tehničku keramiku, stakla, silikate i metalne okside.
Promicanje i razvoj znanosti i inženjerstva keramičkih materijala, stvaralaštva i poduzetništva,  proizvodnje keramičkih materijala te promicanje značaja keramičkih materijala.
Zalaganje za unaprjeđenje uvjeta istraživanja keramičkih materijala i što učinkovitije prenošenje i primjenu znanstvenih rezultata u gospodarstvu.
Poticanje studenata i mladih stručnjaka da se bave istraživanjima i razvojem keramičkih materijala.

Ciljeve Društvo ostvaruje sljedećim djelatnostima:

Okupljanjem svih osoba koje se bave znanošću i inženjerstvom keramičkih materijala.
Okupljanjem svih osoba koje se bave proizvodnjom i prodajom keramičkih materijala.
Prikupljanjem, sistematiziranjem i obradom informacija o članstvu, njihovim postignućima, znanstvenim, nastavnim, stručnim i drugim kompetencijama.
Prikupljanjem, sistematiziranjem i obradom informacija o resursima za istraživanje i razvoj keramičkih materijala.
Poticanjem i usklađivanjem suradnje između pojedinaca i grupa koje se bave keramičkim materijalima.
Organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova, seminara, radionica, savjetovanja, predavanja, tribina i drugih skupova iz područja kemije i inženjerstva keramičkih materijala.
Strukovnim povezivanjem te stručnim i profesionalnim usavršavanjem članova.
Edukacijom iz područja znanosti i inženjerstva keramičkih materijala.
Suradnjom sa srodnim udrugama i asocijacijama u zemlji i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Društva.
Suradnjom s državnim tijelima, tijelima lokalne samouprave, tvrtkama, institucijama i ustanovama, fakultetima, institutima, školama, udrugama te drugim udrugama i organizacijama;
Informiranjem članstva i šire javnosti o djelatnostima društva.


Repozitorij
Repozitorij je prazan