Sažetak projekta

 

Temeljem prepoznate potrebe za čistom vodom i energijom te vrednovanjem otpada cilj projekta je razviti inovativni sustav za pročišćavanje vode i dobivanje energije. U tu svrhu koristi se novi kompozitni materijal (NKM), na bazi poluvodičkih materijala i grafen-oksida dobivenog korištenjem otpada iz pirolize biomase, aktivan pod Sunčevim zračenjem. Dizajn reaktorskog sustava omogućava učinkovitu separaciju vodika nastalog tijekom pročišćavanja vode. Projekt doprinosi napretku stanja znanosti, jačanju razvojnih kapaciteta za potrebe gospodarstva te omogućava transfer znanja i tehnologija.