Projektni tim

 

Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Kušić, Voditelj projekta
Fakultet kemijskog inženejrstva i tehnologije

 

Prof.dr.sc. Tomislav Bolanča,
Fakultet kemijskog inženejrstva i tehnologije

 

Dr.sc. Matija Cvetnić
Fakultet kemijskog inženejrstva i tehnologije

 

Izv.prof.dr.sc. Marijana Kraljić Roković
Fakultet kemijskog inženejrstva i tehnologije

 

Prof.dr.sc. Ana Lončarić Božić
Fakultet kemijskog inženejrstva i tehnologije

 

Dr.sc. Zvonimir Matusinović
Veleučilište u Karlovcu

 

Josipa Papac, mag. ing. oecoing.
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

 

Dr.sc. Igor Peternel
Veleučilište u Karlovcu

 

Dr.sc. Vesna Gabelica Marković, projektni administrator
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije