Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Polimerni aditivi za maziva i nanofluide

Šifra: KK.01.1.1.07.0015

Prijavitelj projekta (korisnik bespovratnih sredstava):

Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev Trg 19, Zagreb

Partner na projektu (korisnik bespovratnih sredstava):

INA MAZIVA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima, Radnička cesta 175, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 7.259.788,74 kn

Iznos koji sufinancira EU: 5.903.276,54 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15.12.2020. – 15.12.2023.

 

www.strukturnifondovi.hr

http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskog fonda za regionalni razvoj