Nastupna predavanja za izbor na...
 1. Dr. sc. Martina Sudar, poslijedoktorandica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održat će u četvrtak, 17. siječnja 2019. godine u 8:15 sati u predavaonici S-1 Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 16, Zagreb.
  Nastupno predavanje pod naslovom: „ENZIMSKA KINETIKA
     Više informacija
 2. Dr. sc. Karolina Maduna, zaposlena u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, održati u četvrtak, 17. siječnja 2019. godine u 9:15 sati u predavaonici S-1 Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 16, Zagreb.
  Nastupno predavanje pod naslovom: „BIOPROCES I KINETIKA RASTA MIKROORGANIZAMA
     Više informacija
 3. Dr. sc. Anita Šalić, , poslijedoktorandica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održati u četvrtak, 17. siječnja 2019. godine u 14:15 sati u predavaonici S-P Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 16, Zagreb.
  Nastupno predavanje pod naslovom:  „AERACIJA U MIKROBIOLOŠKIM SUSTAVIMA
     Više informacija
Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti