Denis Sačer, mag. ing. cheming. -...

Sinteza grafenova oksida i reduciranoga grafenova oksida te njihova površinska modifikacija za primjenu u superkondenzatorima

10. prosinca 2018. godine u 9:00 sati

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti