Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje N A T J E Č A J za grafičko rješenje (logotip) obilježavanja stogodišnjice Fakulteta (1919.-2019.).

 

Uvjeti natječaja:

 

1. Na natječaj se mogu javiti studenti i zaposlenici Fakulteta kao i svi ostali zainteresirani.

2. Grafičko rješenje (logotip) treba sadržavati logotip Fakulteta (dostupan na web stranicama Fakulteta:  www.fkit.unizg.hr/za_medije).

3. Sva pristigla rješenja moraju zadovoljavati sljedeće:

  • čistoća linija izvedbe i konkretnost boja,
  • minimalna rezolucija od 2000×2000 piksela,
  • predaju se u elektronskom obliku kao JPG, EPS, TIFF, PSD i PDF dokument,
  • autor/i treba/ju priložiti i dokument s kratkim objašnjenjem koncepta grafičkog rješenja (logotipa) te osobnim podatcima (ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte).

4. Autor/i mogu predložiti više idejnih rješenja.

5. Povjerenstvo za promicanje imena Fakulteta odabrat će najbolje grafičko rješenje na temelju sljedećih kriterija: originalnost, prepoznatljivost i promišljenost rješenja, usklađenost s uvjetima natječaja, kreativnost  te estetika.

6. Odabrano rješenje biti će nagrađeno novčanim iznosom od 3300,00 HRK uz navođenje autorstva u Monografiji Fakulteta 1919.-2019.

7. Autor/i odabranog  grafičkog rješenja (logotipa) prihvaća/ju odricanje od svih autorskih prava, odnosno intelektualnog vlasništva te ih prenosi/e na Fakultet koji ima pravo dalje neograničeno raspolagati rješenjem.

8. Povjerenstvo za promicanje imena Fakulteta ima pravo zatražiti poništenje natječaja ukoliko niti jedan od pristiglih prijedloga grafičkog rješenja (logotipa) ne udovoljava uvjetima natječaja te može zatražiti raspisivanje novog natječaja. Povjerenstvo za promicanje imena Fakulteta zadržava pravo da ne obrazlaže donesenu odluku, kao ni odluku o odabiru najboljeg rješenja.

9. Rješenja, odnosno dokumenti navedeni pod točkom 3, mogu se (s obaveznom naznakom “za natječaj FKIT 1919-2019”):

  • predati osobno u Tajništvu Fakulteta (u zatvorenoj omotnici na CD-u ili USB memorijskom štapiću, uz urudžbiranje),
  • poslati e-poštom na adresu office@fkit.hr (kao jedan komprimirani dokument), ili
  • poslati preporučenom pošiljkom (na CD-u ili USB memorijskom štapiću) na adresu: Sveučilišta u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

 

Rok za predaju radova je 1. travnja 2018. godine.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na istim mrežnim stranicama na kojima je Natječaj objavljen, najkasnije do 28. travnja 2018.

Sve informacije vezane uz Natječaj mogu se dobiti od članova Povjerenstva za promicanje imena Fakulteta; osoba za kontakt: izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević ( office@fkit.hr ).

Prijavom na natječaj autor/i ujedno prihvaćaju uvjete ovog natječaja.

    Natječaj

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti