Modeliranje i optimizacija procesa kontinuiranog katalitičkog reformiranja benzina s ciljem povećanja proizvodnje vodika i smanjenja potrošnje energije

10. svibnja 2019. godine u 13:00 sati

 

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i zaključka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa 224 redovite sjednice održane dana 25. ožujka 2019., mr. sc. Saša Polovina,  branit će

dana 10. svibnja 2019. godine u 13:00 sati

 

u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, doktorski rad pod naslovom:

 

Modeliranje i optimizacija procesa kontinuiranog katalitičkog reformiranja benzina s ciljem povećanja proizvodnje vodika i smanjenja potrošnje energije

 

izrađen pod mentorstvom doc. dr. sc. Igora Dejanovića, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Mirka Stijepovića, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu,

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Ante Jukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva
  2. Prof. dr. sc. Elvira Vidović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. Dr. sc. Maja Fabulić-Ruszkowski, znanstvena suradnica, INA - Industrija nafte d.d.

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti