Development of polyaspartic coating with improved adhesion to metallic surfaces by using nano-silica (Razvoj poliaspartatnog premaza s poboljšanom prionjivošću uporabom nanočestica silicijeva dioksida)

20. ožujka 2019. godine u 10 sati

 

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i zaključka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa 223. redovite sjednice održane dana 25. veljače 2019., Arezoo Assarian, mag. ing. chem. eng. branit će

 

dana 20. ožujka 2019. godine u 10 sati

 

u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, doktorski rad pod naslovom:

 

Development of polyaspartic coating with improved adhesion to metallic surfaces by using nano-silica (Razvoj poliaspartatnog premaza s poboljšanom prionjivošću uporabom nanočestica silicijeva dioksida)

 

izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Sanje Martinez, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Mirela Leskovac, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva
  2. Prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. Prof. dr. sc. Vesna Alar, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti