Modeliranje fotooksidativne razgradnje prioritetnih onečišćivala u vodi

18. siječnja 2019. godine u 13:00 sati

 

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i zaključka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa 221 redovite sjednice održane dana 17. prosinca 2018., Matija Cvetnić, mag. ing. cheming. branit će

 

dana 18. siječnja 2019. godine u 13:00 sati

 

u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, doktorski rad pod naslovom:

 

Modeliranje fotooksidativne razgradnje prioritetnih onečišćivala u vodi

 

izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Tomislava Bolanče, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva
  2. Izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. Izv. prof. dr. sc. Ana Mornar Turk, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti