Usklađivanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada Grada Vukovara: zakonska regulativa iz 2018. godine

18. prosinca 2018. u 12:15 sati

 

Temeljem čl. 33. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu, i u skladu s Odlukom Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog studija Ekoinženjerstvo, donesenoj na 70. redovitoj sjednici održanoj 6. prosinca 2018., Mirjana Prkačin, mag. ing. oecoing., branit će

dana 18. prosinca 2018. u 12:15 sati

 

u Vijećnici 2 Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, završni specijalistički rad pod naslovom

 

Usklađivanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada Grada Vukovara: zakonska regulativa iz 2018. godine

 

pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  2. Prof. dr. sc. Zlata Hrnjak-Murgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (mentor)
  3. Doc. dr. sc. Želimir Veinović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti