Primjena elektrokemijskih senzora pri kvantificiranju sastava i interakcija u formulacijama oplemenjivača rublja

20. prosinca 2018. godine u 11 sati

 

Sukladno članku 16., st. 4. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, Maja Aničić, dipl. ing., zaposlena u Saponia d.d., Osijek i studentica znanstvenog doktorskog studija Inženjerska kemija, održat će

dana 20. prosinca 2018. godine u 11 sati

 

u Vijećnici 1 Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb

javnu obranu teme doktorskog rada pod naslovom:

 

Primjena elektrokemijskih senzora pri kvantificiranju sastava i interakcija u formulacijama oplemenjivača rublja

 

Javna obrana teme doktorskog rada održat će se pred povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Stjepan Milardović, Faultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,
  2. Doc. dr. sc. Mirela Samardžić, Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
  3. Prof. dr. sc. Zoran Mandić, Faultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

 

Za mentoricu doktorskog rada predložena je doc. dr. sc. Mirela Samardžić, Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorskog rada.

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti