Katalitička oksidacija toluena u metalnome monolitnom reaktoru

3. prosinca 2018. godine u 11 sati

 

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i zaključka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa 220. redovite sjednice održane dana 19. studenoga 2018., Marina Duplančić, dipl. kem. inž. branit će

 

dana 3. prosinca 2018. godine u 11 sati

 

u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, doktorski rad pod naslovom:

 

Katalitička oksidacija toluena u metalnome monolitnom reaktoru

 

izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva
  2. Doc. dr. sc. Igor Dejanović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. Dr. sc. Maja Fabulić-Ruszkowski, znan. sur. INA-Industrija nafte d.d

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti