Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na istraživački seminar (prezentaciju vlastitih istraživačkih rezultata), koju će održati

MATIJA CVETNIĆ

dana 31. listopada 2018. u 10 sati

 

na Zavodu za analitičku kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu:

Modeliranje fotooksidativne razgradnje prioritetnih onečišćivala u vodi/Modeling of photooxidative degradation of emerging contaminants in water.

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.

    Poziv

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti