Razvoj analitičkih metoda za određivanje onečiišćenja u djelatnoj farmaceutskoj tvari nepafenaku

4. listopada 2018. godine u 13:00 sati

 

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i zaključka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa 218. redovite sjednice održane dana 24. rujna 2018., Mislav Runje, dipl. kem. ing. branit će

 

dana 4. listopada 2018. godine u 13:00 sati

 

u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, doktorski rad pod naslovom:

 

Razvoj analitičkih metoda za određivanje onečiišćenja u djelatnoj farmaceutskoj tvari nepafenaku

 

izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Sandra Babić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva
  2. Izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. Dr. sc. Irena Zrinski Antonac, znanstvena suradnica, Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti