Razvoj rnodula za prijenos analita u dvodimenzijskoj fluidnoj krornatografiji pri superkritičnirn uvjetirna

12. listopada 2018. godine u 11:00 sati

 

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i zaključka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa 218. redovite sjednice održane dana 24. rujna 2018., Orjen Petković, dipl. inž. branit će

 

dana 12. listopada 2018. godine u 11:00 sati

 

u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, doktorski rad pod naslovom:

 

Razvoj rnodula za prijenos analita u dvodimenzijskoj fluidnoj krornatografiji pri superkritičnirn uvjetirna

 

izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragane Mutavdžić Pavlović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Čedomile Milin, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva
  2. Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. Doc. dr. sc. Dalibor Broznić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti