Separacija metala iz otpadne frakcije dobivene recikliranjem električnih kablova

24. rujna 2018. u 7:30 sati

 

Temeljem čl. 33. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu, i u skladu s Odlukom Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog studija Ekoinženjerstvo, donesenoj na 68. redovitoj sjednici održanoj 5. rujna 2018., Rajko Trbović, dipl. ing., branit će

dana 24. rujna 2018. u 7:30 sati

 

u Vijećnici 2 Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, završni specijalistički rad pod naslovom

 

Separacija metala iz otpadne frakcije dobivene recikliranjem električnih kablova

 

pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Želimir Veinović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  2. Prof. dr. sc. Gordan Bedeković, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (mentor)
  3. Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti