Razgradnja farmaceutika u vodi uz nove nanokompozitne fotokatalizatore aktivirane Sunčevim zračenjem

25. srpnja 2018. godine u 10:00 sati

 

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i zaključka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa 217. redovite sjednice održane dana 9. srpnja 2018., Marin Kovačić, mag. ing. cheming. branit će

 

dana 25. srpnja 2018. godine u 10:00 sati

 

u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, doktorski rad pod naslovom:

 

Razgradnja farmaceutika u vodi uz nove nanokompozitne fotokatalizatore aktivirane Sunčevim zračenjem

 

izrađen pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoja Kušića, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,

 

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva
  2. Izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. Prof. dr. sc. Urška Lavrenčič Štangar, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Slovenia

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti