Razvoj okolišno prihvatljivog modela gospodarenja otpadom primjenom analize životnog ciklusa

23. srpnja 2018. godine u 10:00 sati

 

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i zaključka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa 217. redovite sjednice održane dana 9. srpnja 2018., Alen Hadžić, dipl. inž. branit će

 

dana 23. srpnja 2018. godine u 10:00 sati

 

u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, doktorski rad pod naslovom:

 

Razvoj okolišno prihvatljivog modela gospodarenja otpadom primjenom analize životnog ciklusa

 

izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. u miru Ljubice Matijašević,

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva
  2. Doc. dr. sc. Igor Dejanović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti