Fotokataliza organskih tvari primjenom titanova(IV) oksida modificiranoga bojilima i pigmentima

17. srpnja 2018. godine u 10 sati

 

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i zaključka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa 217. redovite sjednice održane dana 9. srpnja 2018., Ines Cindrić, dipl. inž. branit će

 

dana 17. srpnja 2018. godine u 10 sati

 

u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, doktorski rad pod naslovom:

 

Fotokataliza organskih tvari primjenom titanova(IV) oksida modificiranoga bojilima i pigmentima

 

izrađen pod mentorstvom prof. emerita Natalije Koprivanac, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,

 

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva
  2. Izv. prof. dr. sc. Danijela Ašperger, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. Doc. dr. sc. Ivana Grčić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti