Mikronizacija dronedaron hidroklorida u spiralno strujnom mlinu

11. svibnja 2018. godine u 10:00 sati

 

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i zaključka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa 215. redovite sjednice održane dana 23. travnja 2018., Šimo Kordić, dipl. kem. ing. branit će

 

dana 11. svibnja 2018. godine u 10:00 sati

 

u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, doktorski rad pod naslovom:

 

Mikronizacija dronedaron hidroklorida u spiralno strujnom mlinu

 

izrađen pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Gordana Matijašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,

 

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Krunoslav Žižek, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva
  2. Doc. dr. sc. Igor Dejanović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. Prof. dr. sc. Mladen Brnčić, Prehramebno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti