Razvoj i optimizacija procesa sušenja aktivne farmaceutske supstance u sušioniku s raspršivanjem

27. travnja 2018. godine u 10:00 sati

 

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i zaključka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa 214. redovite sjednice održane dana 26. ožujka 2018., Igor Nežić, dipl. kem. ing. branit će

 

dana 27. travnja 2018. godine u 10:00 sati

 

u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, doktorski rad pod naslovom:

 

Razvoj i optimizacija procesa sušenja aktivne farmaceutske supstance u sušioniku s raspršivanjem

 

izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Aleksandra Sander, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Ernest Meštrović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

 

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva
  2. Prof. dr. sc. Mirela Leskovac, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. Dr. sc. Tomislav Penović, znanstveni suradnik, Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti