Hazardous waste from Kizhnicë mine deposit (Republic of Kosovo): assessment of its environmental risk and possibility of its conversion into construction material“ (Opasni otpad odlagališta rudnika Kizhnicë (Republika Kosovo): procjena ekološke opasnosti i mogućnosti njegove prenamjene u građevni materijal)

6. travnja 2018. godine u 8 sati

 

Sukladno članku 16., st. 4. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, Lavdim Zeqiri, master of technical sciences, (radno mjesto) i student znanstvenog doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, održat će

 

dana 6. travnja 2018. godine u 8 sati

 

u Vijećnici 1 Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19. Zagreb, javnu obranu teme doktorskog rada pod naslovom:

 

Hazardous waste from Kizhnicë mine deposit (Republic of Kosovo): assessment of its environmental risk and possibility of its conversion into construction material“ (Opasni otpad odlagališta rudnika Kizhnicë (Republika Kosovo): procjena ekološke opasnosti i mogućnosti njegove prenamjene u građevni materijal)

 

Javna obrana teme doktorskog rada održat će se pred povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,
  2. Izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,
  3. Doc. dr. sc. Mihone Kerolli-Mustafa, International Business College Mitrovica,
  4. Prof. dr. sc. Juraj Šipušić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,
  5. Prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

 

Za mentore doktorskog rada predloženi su izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Mihone Kerolli-Mustafa, International Business College Mitrovica.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorskog rada.

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti