O djelatniku
prof. dr. sc. Hrvoje Ivanković
Soba:
Telefon javni:01 4597 219
Telefon kućni:219
E-mail: E-mail
Zavod/Služba:Zavod za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale
Prikaži sve podatke